Bảo hiểm xã hội điện tử

 


gửi tiết kiệm ở đâu lãi cao

Công bằng, minh bạch trong chi trả bảo hiểm y tế

Công bằng, minh bạch trong chi trả bảo hiểm y tế  Số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, có bệnh nhân được quỹ bảo hiểm thanh toán từ vài trăm đến cả tỷ đồng tiền khám chữa bệnh. Nhưng cũng có cơ sở y tế phải tính chi li từng loại thuốc kê cho bệnh nhân để được bảo hiểm thanh toán.